Горещи теми | Зорница Русинова

Мисията е възможна

В момента 681 деца и младежи са в институции. Домовете за медико-социални грижи на територията на страната са 15, като в тях се отглеждат 460 деца. 14 са Домовете за деца лишени от родителска грижа, в които са настанени 221 деца и младежи. Намалението на броя на децата в специализираните институции с 87 % (от 7 587 деца през 2010 г. до 681 през м. октомври 2018 г.) Само за година броят на децата и младежите в институционална грижа е намалял с 31%. В същото време са закрити 8 специализирани институции, чиято издръжка за функциониране е насочена към разширяване мрежата от социални услуги за деца в общността.

От Пловдив започна кампанията "Мисията е възможна". Няма различни деца, и е възможно да има бъдеще за всички. Днес се срещнах с три деца, които са били в приемни семейства и вече са млади хора, които работят и правят планове за бъдещето си.

Деинституционализацията означава много за обществеността, защото целта на нашата кампания е да покажем, че няма различни деца, а може да има различна грижа. Всички ние трябва да подкрепим децата, които поради някаква причина са изпаднали в състояние да живеят извън семейството си и да подкрепим хората, които се грижат за тях.

По данни на Бюрото по труда в секторите машиностроене, електротехника, медицина и транспорт делът на заетите позиции е 50%, а свободните работните места са над 1 400.

В четирите сектора недостигът на кадри е най-съществен. Най-големият интерес е в търсеното на електротехници и машиностроители.

Безработицата в момента е около 5.5%. От друга страна, предизвикателствата на пазара на труда са свързани с липсата на кадри. Няма работодател, който да не се оплаква от липсата на работна ръка. Праши се проучване, за да се изследва какви са причините тези професиите да не привличат младите хора и как да преодолеем това.

Размерът на финансирането е между 5 и 50 хил. лв. Стартиращите малки и средни предприятия ще имат по-облекчен достъп до европейски средства. 

През 2017 г. успешно стартира финансовият инструмент „Микрокредитиране със споделен риск по ОПРЧР 2014-2020“, с който бяха избрани 2 микрофинансиращи институции - „СИС кредит“ АД и „Микрофонд“ АД. Те са сключили 44 договора за микрокредитиране на обща стойност около 700 000 лева.

Досега между 70 и 80% от парите за тези кредити се осигуряваха по европейската Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) и се отпускаха с нулева лихва. Останалите 20-30% от кредита се осигуряваха от партнираща на Фонда на фондовете финансова институция. Върху това външно съфинансиране се начисляваше пазарна лихва.

Условията за кандидатстване за кредит се подобряват, така че да бъдат по-привлекателни и за самите финансови посредници. Със средства от ОПРЧР ще се осигурява до 90% от кредитния ресурс, а останалите минимум 10% ще се предоставят от финансовите посредници.  Очакванията са кредитите да се отпускат с ниски лихвени проценти. При сега действащите финансови инструменти лихвата е между 2,8 и 3%. Също така няма да има изискване за обезпечаване на отпуснатите средства.

Средствата по новия финансов инструмент, който работи вече половин година, целят насърчаване на предприемачеството. Допустимите кандидати за кредитиране са стартъпи, включително стартиращи компании на лица от уязвими групи - хора с увреждания, младежи до 29-годишна възраст, хора, безработни от над 6 месеца. Финансира се както придобиването на материални и нематериални активи, така и работна ръка за разширяване на дейността. Целта е да бъдат подкрепени предприемчиви хора. В населените места, където няма работодатели и все още безработицата е висока, това ще е добър механизъм да се стимулират младите хора да останат и да създадат своето малко предприятие

Готови са нови тръжни процедури за намиране на нови финансови партньори, които да съфинансират кредитите за стартъпите. Очаква се въпросните търгове да започнат през август. Предвидените средства са в размер на 26,4 млн. лв., като отпусканите кредити ще варират между 5 000 и 50 000 лв. и ще са за срок от 10 години. Първите 2 години ще бъдат гратисен период за погасяване на главницата по кредита.

 

 

 

30 милн. лева от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси са отделени за развиване на патронажната грижа за самотни, възрастни хора в отдалечени места и за хора с увреждания. Изпълнихме още едно обещание.
През юни общините, в партньорство с болниците, ще могат да кандидатстват за проекти и да осигурят здравна и социална грижа по домовете на възрастни хора, самотни и трудноподвижни, хора с увреждания. Над 17 000 човека ще могат да получат почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги.

Агенцията по заетостта стартира нов прием на заявления по проект „Родители в заетост” в периода 26 март – 20 април 2018 г. Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и подпомага родителите с деца до 5 години за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот, като същевременно предоставя възможност за заетост на безработни лица за полагане на грижи за отглеждане на малки деца. След приключване на първия прием по проекта е наличен свободен финансов ресурс в размер малко над 8 млн. лв., в рамките на който ще бъдат одобрени и включени допустими родители, подали заявление за участие.

Социалната работа няма нужда от герои, а хора със сърца, които се грижат за децата. В последните 10 години много хора отдадоха знанията, труда си, сърцата си, за да променим живота на децата в старите институции от соц време. Имаме още много работа, но споделяйте филмчето за Къщата край морето, ако сте съмишленици!

Моята кауза по време на председателството е да съберем опита на НПО, местни власти и правителства за бъдещето на Европейския социален фонд

Международната конференция за бъдещето на Европейския социален фонд на тема „Инвестиции в хората – пътят напред“ ще се състои на 15-16 февруари в София Тех Парк. Форумът ще е ключов момент в процеса на консултации относно стратегическите и програмните аспекти на финансирането в областта на човешкия капитал.

Целта на конференцията е да се превърне в платформа за изразяване на позиции и идеи по темата, както и за идентифициране на основните тенденции за бъдещото финансиране на инвестициите в развитието на хората.

По няколко важни приоритета в социалната сфера ще работи България в рамките на председателството си на Съвета на ЕС. Сред тях са две директиви – за командироването на работници на територията на ЕС и за правата на хората с увреждания. Най-разгорещени се очаква да бъдат преговорите по директивата за командироването на работници, защото по въпроса страните от Източна и Западна Европа изказаха противоположни мнения.

Тази директива предполага, че в рамките на до 18 месеца има човек, който е командирован на територията на друга страна членка, при определени условия той трябва да получава същото възнаграждение и същите условия на труд.

1 107 родители - повече от две трети от предвидените общо 1 500, вече кандидатстваха да им бъде осигурен детегледач по проект „Родители в заетост“, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. В сравнение с края на миналата седмица броят на кандидатсвалите родители се е увеличил близо два пъти. Безработните, заявили своето желание да станат детегледачи, към момента са 779. 
Агенцията по заетостта припомня, че остава малко повече от седмица за подаване на документи за включване в проекта. Обявеният срок за прием на заявления е до 31.10.2017 г. или до изчерпване на финансовия ресурс. Заявления от родители се приемат на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната, в работни дни между 8.30 и 17.00 часа, както и по електронен път (сканирани с подпис или електронно подписани) на електронен адрес: 
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Право да подават заявления имат родители на деца от 0 до 5-годишна възраст, които не са записани в детски заведения. Родителите, които към момента на кандидатстване, не са включени в заетост, следва да започнат работа при работодател или като самоосигуряващо се лице в рамките на четири месеца от получаване на услугата за отглеждане на дете, а детегледачът може да полага грижа за детето в срок до 18 месеца. 
Очаква се с планираните средства да се осигури подкрепа за 1 500 родители за отглеждане на техните деца и най-малко 1 500 безработни и неактивни лица да бъдат наети като детегледачи по проекта.