Топъл обяд по програмата на ЕС

„Осем хиляди души получават топъл обяд по Оперативната програма за европейско подпомагане на най-нуждаещите се хора“, съобщи днес във Враца министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Тя посети обществената трапезария в града, която е финансирана с евросредства по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Враца“.

Министър Русинова съобщи, че средногодишно 2,5 млн. лв. са осигурените средства за топъл обяд по европейската програма. Към момента такава услуга предоставят 100 общини, като се очаква броят им да се увеличи.

Инвестициите в ранно детско развитие

Инвестициите в детското развитие дават резултати в дългосрочен план, заяви министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова при посещението си в Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в кв. „Надежда“ в София.

След като през 2009 година стартира процесът на затваряне на домовете за деца с увреждания, към края на миналата година всички места от казармен тип, в които имаше много лоши битови условия, бяха затворени.

Успешна интеграция на бежанците

„Успешната интеграция на бежанците изисква общоевропейско решение. То трябва да бъде създадено, като се вземе предвид икономическата ситуация във всяка отделна държава. Това е предизвикателство както за икономиките на държавите от ЕС, така и за солидарността между тях“. Това заяви днес министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, която участва в Кръгла маса на тема „Интеграцията на бежанците в България – пътят напред“.

Министър Русинова посочи, че важна стъпка към интеграцията на бежанците е наличието на мотивация и инициативност от тяхна страна да останат в България и да намерят подходяща работа. „Държавата от своя страна създава възможности за посещение на курсове по български език и включване в програми за обучение, квалификация и заетост“, допълни министърът.

Социалните услуги трябва да създават условия за трудова реализация

„С прилагането на интегрирани и достъпни социални услуги трябва да направим така, че хората, които се подпомагат, да имат възможност за трудова реализация. Това е най-сигурният път те да се почувстват пълноценни в обществото и да имат доходи от труд“. Това каза днес в Габрово министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Тя откри дискусия на тема „Партньорство за качествени и достъпни социални услуги“, в която участваха представители на местната власт и изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Цветан Васев.

Национален съвет по осиновявания

„Планирам няколко важни реформи, които ще подобрят системата за правата на децата в България. Крайно време е фокусът на политиката на държавата в тази сфера да се обърне към всички деца, а не само към тези, които са в риск“. Това каза министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова в интервю за БНТ.

„Колкото и тривиално да звучи - децата са нашето бъдеще. Инвестицията в децата и общите усилия на правителството, местните власти и гражданското общество, за да осигурим по-добри условия за тях, са стратегически въпроси“, каза още министър Русинова.

Заетостта е най-добрият начин да се преборим с бедността

"Заетостта е най-добрият начин да се преборим с бедността, а достойният труд е жизнено важен за нейното намаляване". Това заяви министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на пленарната сесия на Международната конференция на труда в Женева.

По думите й в период на икономическо възстановяване, активните политики за пазара на труда играят изключително важна роля за повишаването на заетостта. Бързата интеграция на дълготрайно безработните и неактивни хора на пазара на труда е ключово за реализирането на този приоритет, отбеляза Русинова. Тя обърна внимание и на голямото значението на Европейската младежка гаранция, чиято цел е подобряването на заетостта сред младите хора.

400 малки и средни предприятия ще подобрят условията на труд с европейски средства

„Над 400 малки и средни предприятия ще подобрят условията на труд по проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР)", заяви днес министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Тя участва в конференция за представяне на проекта „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“. Той се реализира от Конфедерацията на независимите синдикати в България в партньорство с Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Българската стопанска камара.

Посещение на ЦНСТ в Поморие

Заместник – министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, придружавана от представители на Европейската комисия, посети новия Център за настаняване от семеен тип в град Поморие.

Те бяха посрещнати от кметът Иван Алексиев и заместник – кметът Илия Джингов. По време на работната среща делегатите се запознаха с дейностите по реализирането на социалния проект и с начина му на работа в момента.

Откриване на форум за трудовата миграция

 

Повишеното търсене от работодателите на квалифицирана работна ръка оказва положителен ефект върху процесите на трудова миграция и свободно движение на работна ръка в ЕС. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова при откриването на форум за трудовата миграция във Френския културен институт днес. Тя запозна присъстващите с пакета от антикризисни мерки на българското правителство за стимулиране пазара на труда, справяне с безработицата, повишаване качеството на работната сила и разкриване на нови работни места и ефекта, който имат върху процесите на трудова миграция и свободно движение на работна ръка в ЕС.