Oграничаване на бюрокрацията при осиновяване и развод

Разкриване на тайната на осиновяването, ограничаване на възможността за разсиновяване, облекчена процедура при националното осиновяване, съдът да определя съвместно упражняване на родителски права и режима на пътуване на децата при развод, въвеждане на настойничество и попечителство за деца бежанци, влезли в страната без родители – това са само част от промените в Семейния кодекс (СК), представени днес на съвместна пресконференция от министъра на правосъдието Екатерина Захариева и от министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова.

 200 млн. лв. годишно за социални услуги

Около 200 млн. лв. средногодишно се отделят за финансиране на делегираните от държавата социални услуги. Това каза министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова пред медии в Разград, където посети Дом за възрастни хора и Дневен център за възрастни с увреждания.

Министерството на труда и социалната политика работи съвместно с Националното сдружение на общините за реформирането на домовете за възрастни хора, каза Русинова. Тя обясни, че благодарение на средствата от оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Региони в растеж“ ще има възможност голяма част от съществуващите домове да бъдат трансформирани, за да предлагат модерни, висококачествени и комплексни услуги за възрастни хора в България.

Подкрепата за ранното детско развитие трябва да съчетава здравна, образователна и социална услуга

В рамките на две години ще подкрепим около 60 общини за предоставянето на по-добра социална услуга и съчетаването й със здравна и с образователна услуга. Това заяви министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, която днес подписа с кмета на Столична община Йорданка Фандъкова договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР за изпълнението на проект „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства“. Министър Русинова подчерта, че целенасочено ще започне да се развиват инвестициите в ранно детско развитие с комплексен характер – здравна , образователна и социална услуга . Според нея това е един от механизмите, който води до превенция от изоставяне, подпомагане на младите семейства, а в последствие и задържане на децата в училище.

Работим за цялостна ревизия на стандартите за социалните услуги

Работим за цялостна ревизия на стандартите за социалните услуги, заяви министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на организираната от КНСБ кръгла маса по темата. В дискусията участваха представители на общините, държавната администрация, социалните заведения и синдикатите.

Според Русинова е необходимо ясно насочване на средствата към най-нуждаещите се и ясна дефиниция на услугите. Министърът акцентира върху подготовката на нов Закон за социалните услуги. Русинова отбеляза още дейността по следващия етап от деинституционализацията, както и доразвиването на приемната грижа. Посочи, че е важно и подобряването на услугите за възрастните хора, както и подкрепата за работещите в системата.

Обучават парамедици по схемата Активни

Седем центъра за спешна помощ в България ще обучават младежи за парамедици по схемата „Активни“, която се финансира по линия на европейската инициатива Младежка заетост. Това каза министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на среща с младежи, които ще усвояват професията в Спешната помощ в Кърджали.

Общият бюджет на схемата „Активни“ е 26 млн. лв. Целта й е да се открият икономически неактивни младежи до 29 години, които да бъдат обучени, за да могат да започнат работа. В Кърджали проектът ще даде възможност 70 младежи да бъдат активизирани с помощта на медиите, местните власти, граждански организации и с лични контакти, каза Русинова. Бюджетът му е около 250 000 лв., а продължителността - близо 2 години.

658 млн. лв. за развитието на интегрирани социални услуги

България разполага с 658 млн. лв. за развитието на интегрирани социални услуги през настоящия програмен период на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) (2014-2020). Това каза министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова пред журналисти по време на работно посещение в Ямбол днес. Със средствата ще се разшири дейността на дневните центрове, за да може те не само да осигуряват място, където децата с увреждания например да пребивават, а да предлагат комплекс от образователни и здравни услуги, рехабилитация, както и възможност за подпомагане на майките, обясни Русинова.

Инвестиции в ранното развитие на децата

 Инвестициите в ранното развитие на децата, докато навършат 7 години, са изключително важни. Те са ключов момент за успешната им интеграция в училище, а по-късно и на пазара на труда. Това каза министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на днешното си работно посещение във Варна.

Тя подписа договор с кмета на Община Варна Иван Портних за финансирането на Общностен център за деца и семейства в града. Бюджетът на проекта е 658 000 лв. Финансирането е по схема „Услуги за ранно детско развитие“ от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.

Още 650 деца ще бъдат изведени от институциите

Предвиждаме реформиране на услугите в домовете за деца, лишени от родителски грижи и извеждането на 650 деца от тях. През септември Министерски съвет ще обсъди план за действие за продължaването на реформата в сектора. Това каза министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова в Благоевград, където се запозна с дейността на домашния социален патронаж в квартал „Еленово“. Тя подчерта, че разчита на ефективната работа с местните власти за следващия етап от деинституционализацията на децата.

Русинова добави, че се предвиждат и мерки за превенция на изоставянето и доразвиването на приемната грижа, с които ще се подкрепят около 4000 деца.

Два пъти годишно ще се правят прогнози за нуждите от работна ръка

Агенцията по заетостта съвместно с областните управители, общините, представителите на бизнеса и синдикатите на местно ниво ще подготвят краткосрочни прогнози за нуждите от работна ръка. Проучванията ще се правят 2 пъти годишно. Това предвижда проект за промени в Закона за насърчаване на заетостта, които министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова представи на пресконференция днес.
Мярката ще позволи по-ефективното планиране и изразходване на средствата за обучения и мерки на пазара на труда и ще се улесни прехода на безработните към реална заетост, мотивира предложението Русинова.

Безработни ще получават средства за наем

Безработни и младежи от социални домове, които са завършили образованието си, ще могат да получат средства за покриване на разходи за наем, детска градина, ясла, интернет, ако започнат работа на повече от 50 км от дома. Това предвижда подготвеният от Министерството на труда и социалната политика проект за промени в Закона за насърчаване на заетостта, който беше одобрен днес от Националния съвет за насърчаване на заетостта.

Субсидията ще се отпуска за не повече от 12 месеца при условие, че безработните са намерили постоянна работа при работодател от частния сектор. Конкретният й размер ще се определя всяка година в Националния план за действие по заетостта.