Откриване на форум за трудовата миграция

 

Повишеното търсене от работодателите на квалифицирана работна ръка оказва положителен ефект върху процесите на трудова миграция и свободно движение на работна ръка в ЕС. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова при откриването на форум за трудовата миграция във Френския културен институт днес. Тя запозна присъстващите с пакета от антикризисни мерки на българското правителство за стимулиране пазара на труда, справяне с безработицата, повишаване качеството на работната сила и разкриване на нови работни места и ефекта, който имат върху процесите на трудова миграция и свободно движение на работна ръка в ЕС.