Статии и интервюта | Зорница Русинова - Results from #50

Работим за цялостна ревизия на стандартите за социалните услуги

Работим за цялостна ревизия на стандартите за социалните услуги, заяви министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на организираната от КНСБ кръгла маса по темата. В дискусията участваха представители на общините, държавната администрация, социалните заведения и синдикатите.

Според Русинова е необходимо ясно насочване на средствата към най-нуждаещите се и ясна дефиниция на услугите. Министърът акцентира върху подготовката на нов Закон за социалните услуги. Русинова отбеляза още дейността по следващия етап от деинституционализацията, както и доразвиването на приемната грижа. Посочи, че е важно и подобряването на услугите за възрастните хора, както и подкрепата за работещите в системата.

Обучават парамедици по схемата Активни

Седем центъра за спешна помощ в България ще обучават младежи за парамедици по схемата „Активни“, която се финансира по линия на европейската инициатива Младежка заетост. Това каза министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на среща с младежи, които ще усвояват професията в Спешната помощ в Кърджали.

Общият бюджет на схемата „Активни“ е 26 млн. лв. Целта й е да се открият икономически неактивни младежи до 29 години, които да бъдат обучени, за да могат да започнат работа. В Кърджали проектът ще даде възможност 70 младежи да бъдат активизирани с помощта на медиите, местните власти, граждански организации и с лични контакти, каза Русинова. Бюджетът му е около 250 000 лв., а продължителността - близо 2 години.

658 млн. лв. за развитието на интегрирани социални услуги

България разполага с 658 млн. лв. за развитието на интегрирани социални услуги през настоящия програмен период на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) (2014-2020). Това каза министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова пред журналисти по време на работно посещение в Ямбол днес. Със средствата ще се разшири дейността на дневните центрове, за да може те не само да осигуряват място, където децата с увреждания например да пребивават, а да предлагат комплекс от образователни и здравни услуги, рехабилитация, както и възможност за подпомагане на майките, обясни Русинова.

Инвестиции в ранното развитие на децата

 Инвестициите в ранното развитие на децата, докато навършат 7 години, са изключително важни. Те са ключов момент за успешната им интеграция в училище, а по-късно и на пазара на труда. Това каза министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на днешното си работно посещение във Варна.

Тя подписа договор с кмета на Община Варна Иван Портних за финансирането на Общностен център за деца и семейства в града. Бюджетът на проекта е 658 000 лв. Финансирането е по схема „Услуги за ранно детско развитие“ от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.

Още 650 деца ще бъдат изведени от институциите

Предвиждаме реформиране на услугите в домовете за деца, лишени от родителски грижи и извеждането на 650 деца от тях. През септември Министерски съвет ще обсъди план за действие за продължaването на реформата в сектора. Това каза министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова в Благоевград, където се запозна с дейността на домашния социален патронаж в квартал „Еленово“. Тя подчерта, че разчита на ефективната работа с местните власти за следващия етап от деинституционализацията на децата.

Русинова добави, че се предвиждат и мерки за превенция на изоставянето и доразвиването на приемната грижа, с които ще се подкрепят около 4000 деца.

Два пъти годишно ще се правят прогнози за нуждите от работна ръка

Агенцията по заетостта съвместно с областните управители, общините, представителите на бизнеса и синдикатите на местно ниво ще подготвят краткосрочни прогнози за нуждите от работна ръка. Проучванията ще се правят 2 пъти годишно. Това предвижда проект за промени в Закона за насърчаване на заетостта, които министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова представи на пресконференция днес.
Мярката ще позволи по-ефективното планиране и изразходване на средствата за обучения и мерки на пазара на труда и ще се улесни прехода на безработните към реална заетост, мотивира предложението Русинова.

Безработни ще получават средства за наем

Безработни и младежи от социални домове, които са завършили образованието си, ще могат да получат средства за покриване на разходи за наем, детска градина, ясла, интернет, ако започнат работа на повече от 50 км от дома. Това предвижда подготвеният от Министерството на труда и социалната политика проект за промени в Закона за насърчаване на заетостта, който беше одобрен днес от Националния съвет за насърчаване на заетостта.

Субсидията ще се отпуска за не повече от 12 месеца при условие, че безработните са намерили постоянна работа при работодател от частния сектор. Конкретният й размер ще се определя всяка година в Националния план за действие по заетостта.

Топъл обяд по програмата на ЕС

„Осем хиляди души получават топъл обяд по Оперативната програма за европейско подпомагане на най-нуждаещите се хора“, съобщи днес във Враца министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Тя посети обществената трапезария в града, която е финансирана с евросредства по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Враца“.

Министър Русинова съобщи, че средногодишно 2,5 млн. лв. са осигурените средства за топъл обяд по европейската програма. Към момента такава услуга предоставят 100 общини, като се очаква броят им да се увеличи.

Инвестициите в ранно детско развитие

Инвестициите в детското развитие дават резултати в дългосрочен план, заяви министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова при посещението си в Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в кв. „Надежда“ в София.

След като през 2009 година стартира процесът на затваряне на домовете за деца с увреждания, към края на миналата година всички места от казармен тип, в които имаше много лоши битови условия, бяха затворени.

Успешна интеграция на бежанците

„Успешната интеграция на бежанците изисква общоевропейско решение. То трябва да бъде създадено, като се вземе предвид икономическата ситуация във всяка отделна държава. Това е предизвикателство както за икономиките на държавите от ЕС, така и за солидарността между тях“. Това заяви днес министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, която участва в Кръгла маса на тема „Интеграцията на бежанците в България – пътят напред“.

Министър Русинова посочи, че важна стъпка към интеграцията на бежанците е наличието на мотивация и инициативност от тяхна страна да останат в България и да намерят подходяща работа. „Държавата от своя страна създава възможности за посещение на курсове по български език и включване в програми за обучение, квалификация и заетост“, допълни министърът.