Oткриването на социална трапезария в Горна Оряховица

Около 24 000 души всеки ден получават топъл обяд. Това се случва благодарение на европейските средства и всички хора, които работят в социалната система. Подкрепа с хранителни пакети получават и близо 265 000 души. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова при откриването на социална трапезария в Горна Оряховица.

По-късно тя представи пред медиите основни параметри от проектобюджета за 2017 г. в сферата на социалната политика.

Приоритетни задачи на правителството и Министерството на труда и социалната политика за 2017 г. са повишаването на доходите, подпомагането на общините за развиването на разнообразни социални услуги за подкрепа на нуждаещите се, реформата в грижата за възрастните хора, подкрепата за ранно детско развитие, продължаването на процеса на деинституционализация на децата, каза Русинова.

През последните години правителството целенасочено полага усилия за повишаване на доходите и пенсиите. През 2016 г. минималната заплата се увеличи с около 15%, каза Русинова и добави, че в проектобюджета за следващата година е предвидено най-ниското възнаграждение да се увеличи до 460 лв. Предвижда се и 2,4% ръст на пенсиите от 1 юли догодина, добави тя.

Знаем, че очакванията на хората са по-големи. Затова полагаме усилия към развиването на допълнителни услуги като осигуряването на топъл обяд. Те ни дават възможност да подкрепим хората, които са в нужда. В момента над 190 проекта за социални трапезарии се изпълняват на територията на цялата страна, каза министър Русинова.

Друга важна тема е по-доброто насочване на средствата за социални плащания. За тази цел за пръв път се предвижда помощите за деца с увреждания да се диверсифицират в зависимост от степента на увреждането. По този начин плащанията ще са съобразени с различните нужди, които имат децата. За децата с най-тежки увреждания помощта ще е в размер на 930 лв. месечно. Тя ще се плаща независимо от това какви са доходите на семействата. Разполагайки с тези средства, майките ще могат да решат дали да се грижат сами за децата си или да наемат личен асистент, каза министър Русинова. Паралелно с това подпомагаме общините в изграждането на достъпна среда за хората с увреждания, добави тя.

Министърът на труда каза още, че с предложените от МТСП промени в Кодекса за социално осигуряване се дава възможност да се изравнят правата на биологичните родители и осиновители при ползване на отпуски. Инициирахме и промяна в подкрепа на работещите майки. С нея ще дадем възможност, ако една жена реши да се върне на работа преди края на първата година от майчинството, да получава 50% от обезщетението за бременност и раждане допълнително към заплатата си, каза министър Русинова.

 

Източник: Министерство на труда и социалната политика  |  линк към статията