Ден на металурга

В лицето на правителството и Министерството на труда и социалната политика предприятията от металургията имат партньор за създаването на повече възможности за инвестиции в производствени мощности и човешки капитал. Ключът към успеха на всеки работодател е в развитието на работниците. Това каза министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова на церемония по случай Деня на металурга днес в Шумен.

Тя припомни, че само през 2016 г. 600 млн. лв. от финансовия ресурс на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ са насочени към обучение, квалификация на персонал и заетост.

Инвестициите в развитието на работната сила дават възможности хората в България да живеят по-добре, да повишават по-високи заплати, каза министър Русинова.

Тя посочи, че към момента над 11 000 души са заети в металургията. Техните заплати са с 50% по-високи от средната за страната, каза Русинова. Проверките на инспекцията по труда показват, че грижата на работодателите в отрасъла за опазването на здравето на работниците и подобряването на условията на труда е изключително висока. По този начин металургията дава пример на всички български предприятия, добави министър Русинова.

 

Източник: Министерство на труда и социалната политика  |  линк към статията