230 млн. лв. от ОПРЧР в подкрепа на политиките за младите хора

Позитивната тенденция на пазара на труда е силен индикатор за икономически растеж и за ефективността на политиките, които прилага правителството. Това заяви министър Зорница Русинова по време на дискусията "Не говори за мечтите си - работи за тях" в Кърджали. Тя запозна младите хора, участващи във форума, с действащите програми в подкрепа на младежката заетост, обучение и стажуване.Министър Русинова изтъкна, че за настоящия програмен период 2014-2020 в рамките на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ е договорен пакет в размер на 230 млн. лв., който е изцяло насочен в подкрепа на политиките за младите хора. Като изключително успешна схема тя посочи "Младежка заетост" на стойност 72 млн. лв, благодарение на която повече от 22 000 млади хора намират реализация.

Министърът на труда и социалната политика обърна внимание, че от догодина с нова схема ще има силна подкрепа и за предприемачеството. Русинова отбеляза, че развиването на предприемачески умения е ключово за по-успешната реализация на младежите. "Ще дадем възможност за микрокредитиране и микрофинансиране за младите хора", каза Русинова. Тя припомни, че Министерството на труда и социалната политика е подписало споразумение с Фонда на фондовете, управляващ средствата за финансов инженеринг, въз основа на което 107 млн. лв. от средствата по ОПРЧР ще бъдат използвани за предоставянето на нисколихвени кредити.
Министърът на труда добави, че предстои да се отвори схема за 5 млн. лв. Тя ще даде възможност хора, които искат да развият собствен бизнес, да получат юридически и финансови консултации.
По време на дискусията младежи споделиха позитивния си опит по отношение на програмата "Старт в кариерата" и проявиха интерес към програмата "Мелпомена", подкрепяща заетостта в българските театри.

 

Източник: Министерство на труда и социалната политика  |  линк към статията