Новини и събития | Зорница Русинова - Results from #60


Днес взех участие в VI-та Национална научно-практическа конференция „Състояние на ромската образователна интеграция: от иновативния модел в час до иновативното училище“.
Пет милиона лева от оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ ще бъдат насочени към неправителствени организации, които развиват иновативни социални услуги за социално включване на хора от уязвими групи. Целта е да се разработят проекти, с които да се разширят техните възможности за независим живот и работа.
Иновативността и въображението на неправителствения сектор са ключът към най-вярната рецепта за по-добра образователна и социална интеграция на ромите.

На 11 май взех участие в церемонията по връчването на наградите в осмото издание на националния конкурс „Най-зелените компании в България“. Целта на класацията е да поощри компаниите и институциите да инвестират в „зелени“ проекти и да развиват модерни и отговорни към околната среда и обществото политики.

Над 4 млн. души в Европа работят в сферата на зелената икономика. България е 11 място по този показател в ЕС. Предизвикателство е да поощряваме компаниите да се развиват и да разкриват нови зелени работни места, защото това е бъдещето.

Връчих призовете в категория „Обществени организации, общини и държавни структури“. Първото място заслужи фондация Асоциация за развитие на София. Второто място беше за Националната асоциация по велосипедизъм.

София е домакин на тазгодишната Европейска конференция за лидерство на жените в цифровата икономика SHEleader@digital, която събира над 250 представители на бизнеса, нестопанския и публичния сектор от цяла Европа. Събитието се организира от Българския център на жените в технологиите и е част от календара на Българското председателство на ЕС.

На 11 април 2018 г.  посетих филиал „Светилник“-ЦДГ „Червената шапчица“, където се запознах с изпълнението на проекта „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие“. Проектът осигурява устойчивост на Центъра за социални и образователни услуги, като досегашните услуги за семейства с деца от 3 до 7 години продължават в пълен обем и са надградени с нови. С проекта са обхванати над 300 деца и техните семейства.

Днес запознах русенските работодатели с възможностите, които ще бъдат открити през настоящата година. Като основно предизвикателство от страна на работодателите се определя по-трудното намиране на кадри с определени знания и умения.

Затова през годината ще стартира нова операция „Умения“, която да задоволи търсенето и предлагането на пазара на труда, спрямо конкретните нужди на предлагащите работа предприятия. Обсъдени бяха и схемите в изпълнение, насочени към активния трудов пазар. Новата схема ще подкрепи с 30 млн лева фирмите, които искат да обучат персонала си и да привлекат безработни или неактивни хора.  Тя е насочена към всички български работодатели, така че да подобрят знанията и уменията на служителите в предприятията си, да привлекат за обучение безработни, регистрирани в Бюрата по труда или неактивни хора. 

Изказване при представянето на доклада за България в рамките на Европейския семестър

В България през последните 3 години има изключително устойчива тенденция на пазара на труда. Безработица у нас е около 6%. Това равнище е значително под средното европейско ниво и е по-ниско в сравнение с периода преди икономическата криза. 

Благодарение на усилията на цялото правителство не само успяхме да овладеем негативните тенденции на пазара на труда, но и да постигнем високи нива на заетост. В големите градове на практика няма безработица. При младежката безработица също се отчита значително намаление.

Зорница Русинова обсъди политиките за закрила на децата и подкрепа на семействата с Рихард Пихлер, SOS Детски селища Интернешънъл

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова обсъди политиките за закрила на децата и подкрепа на семействата с Рихард Пихлер, специален представител по въпросите на външните работи на SOS Детски селища Интернешънъл. Двамата подчертаха значението на политиките за ранно детско развитие, които дават дългосрочен положителен ефект за успешната житейска и професионалната реализация на младежите и за намаляване на безработицата и дела на семействата, които разчитат на социално подпомагане.

Форум на тема "Преодоляване на разликата в уменията за растеж и създаване на работни места - бизнес перспектива" се проведе в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС, на 22 и 23 март, в Резиденция "Бояна". Участваха  Група 1 "Работодатели" на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК).

Форумът бе организиран от ЕИСК и Асоциацията на организациите на българските работодатели, която през 2018 г. се председателства на ротационен принцип от БСК.

Участиена Зорница Русинова в Международната конференция „Бъдещето на труда – подход, основан на жизнения цикъл“

Международната конференция „Бъдещето на труда – подход, основан на жизнения цикъл“, се проведе в София на 21 и 22 март в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. Сред основните теми бяха Въздействието на дигитализацията върху пазара на труда, Бъдещите умения за новите работни места, Новите форми на организация на труда, Постигането на по-добър баланс между професионалния и личния живот .

Събитието от кампанията „Отворени врати за децата на Европа“ #OpeningDoors4Children в Брюксел, Белгия на 20-ти март, в което взех участие като лектор, има за цел да подкрепи националните усилия за разработване на системи за закрила на детето, които да укрепват семействата и да осигуряват висококачествена алтернативна грижа за деца, като използват финансирането и политиката на ЕС и изграждат капацитет на организациите на гражданското общество.

Реформата на грижата за деца е свързана не само с извеждане и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции, а също така и със създаване на условия за подкрепа на семействата.