Новини и събития | Зорница Русинова - Results from #50


Взех участие в кръгла маса на тема "Здравето на българите през 21 век - тенденции и предизвикателства", която се проведе в Народното събрание.

През месец септември ще стартира схема по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, с която ще бъдат подкрепени около 17 000 български граждани чрез т.нар. здравно-социални услуги. 30 млн. лв. ще бъдат насочени за подкрепа на възрастните хора и самотно живеещите, които живеят в отдалечените населени места и хората, които имат нужда от постоянна подкрепа.

На 11 юни, на информационно събитие в Министерството на труда и социалната политика, организирано от управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, заедно с Андриана Сукова, заместник-генерален директор на генерална дирекция "Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване" към Европейската комисия, представихме проекта на Регламент за Европейския социален фонд плюс (ЕСФ +) за програмния период 2021-2027 г.

Европейският социален фонд плюс е финансовият инструмент, който ще инвестира директно в хората и ще осигури реалното изпълнение на Европейския стълб на социалните права през новия програмен период. Общият бюджет на ЕСФ+ е 101,2 милиарда евро. Предложението на Европейската комисия е най-малко 25% от тези средства да се отделят за насърчаване на мерките за социалното приобщаване и да се насочат към най-нуждаещите се. В проекта на ЕС за следващия програмен период се предвижда увеличение с 8% на средствата за кохезионна политика за България. Надяваме се, че ще получим същото увеличение и при разпределянето на бюджета на Европейския социален фонд.

Днес взех участие в откриването на международна конференция „Работни места за бъдещето: интелигентно професионално обучение за интелигентно развитие“, която се проведе в София. Форумът  е част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС и се организира от Европейската асоциация на институтите за професионално обучение в партньорство с Европейската асоциация за професионално обучение. Домакин и съорганизатор на конференцията е държавното предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ към Министерството на труда и социалната политика.

Днес в рамките на годишната конференция за правата на възрастните хора, организирана от AGE Platform Europe в Брюксел, Белгия, представих приоритетите на България и свършеното до момента.
Увеличаването на активността на възрастните хора е важно за справяне с демографските предизвикателства в Европейския съюз и е условие за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“

Доброто планиране, координирането на политиките за образование, обучение и заетост са ключови за подготовката на работна сила, която да отговори на бъдещите изисквания на пазара на труда.
По време на второто издание на Глобалния форум на жените лидери на тема „Да вдъхновим дигиталните лидери на бъдещето“, който се проведе в НДК в София представих водещата роля на жените в ИТ сектора.

Бъдете смели в опитите си, бъдете смели в мечтите си! С това пожелание връчих наградата и медалите на компания „Scratch bag“, създадена от ученици от Първа Английска Езикова Гимназия в София, която се класира на 2-ро място в категорията на ученическите компании в рамките на Младежкия бизнес форум „Изгряващи звезди“. За десета поредна година събитието събра на едно място над 350 ученици, студенти, преподаватели, представители на бизнеса и държавните институции, дипломати и медии. Форумът е част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС и е организиран от образователната организация Джуниър Ачийвмънт България/

Близо 200 000 българи живеят в Испания. Средната им възраст е 38.5 години и 10% от тях са под 16 години. С испанските власти обсъдихме възможностите за подобряване на координациата ни. Имах възможност да представя постигната до момента  от българското председателство и да обсъдим позиции по законадателните инициативи. Получихме пълна подкрепа за заключенията за “Бъдещето на труда” и Ранното детско развитие, които предстои да се приемат от съвета на министрите в края на месеца. Набелязахме и сфери за бъдещо сътрудничество между двете министерства в сферата на пазара на труда и трудовото законодателство. 

С 456 гласа „за“ срещу 147 „против“ и 49 „въздържали се“ бе приета днес ревизираната директива за командироване на работници в Европейския съюз с компромисния текст, договорен в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС от Европейския парламент.

Това е ключово постижение за Българското председателство на Съвета на ЕС, успешно приключило след трудни преговори в четири кръга, които имах честта да водя от страна на Съвета на ЕС

Ревизираната директива осигурява ясни правила за предоставяне на услуги в рамките на единния европейски пазар, по-добри условия и защита на командированите работници. Командированите работници ще получават еднакво заплащане, както и местните работници, изпълняващи същата работа.

С приемането на ревизираната директива се гарантира важният принцип за равно заплащане за равен труд и се гарантира, че всички работници ще получат справедливо отношение навсякъде в ЕС.

Дигитализацията и технологичните промени изискват по-добро планиране на политиките, насочени към създаване на устойчиви и качествени работни места, в това число и в областта на информационните и комуникационните технологии. Прогнозирането на подходящите умения, които отговарят на нуждите на работодателите, е първата стъпка в ефективното планиране на социалните политики, включително в областта на образованието, обучението и заетостта. Конференцията на високо равнище на тема „Предизвикателствата пред бъдещето на труда“, която се проведе в European Parliament в Brussels имаше за цел да създаването на политики за развитието на умения и знания, които ще са необходими на работната сила в контекста на индустриалната революция 4.0.Във форума участваха еврокомисарят за вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и малки и средни предприятия Елжбета Биенковска и българският евродепутат Eva Maydell (Paunova), вецепрезидентът на LinkedIn и вицепремиерът на Белгия.

В рамките на подкрепата за политиката за по-добра заетост и качество на работните места бе одобрена операция „Умения“ за подпомагане на бизнеса чрез предоставяне на конкретни за работното място обучения. С ресурс от 30 млн. лв. ще отговорим на актуалните нужди на работодателите за създаване на устойчива заетост, по-висока производителност, както и повишаване квалификацията на работна сила. Oперацията е създадена в унисон с приоритетите на Българското председателството на ЕС. Операцията ще предостави възможност на 5 500 безработни, неактивни и заети лица да повишат своята квалификация.

В рамките на Редовното заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР), Комитетът за наблюдение одобри 5 нови
операции на приблизителна стойност 75 млн. лв.