Новини и събития | Зорница Русинова - Results from #40


Днес открих нова детска градина за 150 деца в ромския квартал "Надежда" в Сливен. В събитието участва и Мюриел Берсе Коен, посланик на Швейцария в България.

Детската градина е изградена по интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи. Създаването на комплекса е на стойност 1 642 344 швейцарски франка, като община Сливен е допринесла с допълнителни 10% от сумата за инфраструктурните дейности по проекта. По-голямата част от средствата са отпуснати по Програма ЗОВ (Здраве и образование за всички), която е част от Тематичен фонд „Насърчаване на социалното включване на роми и други уязвими групи“ към Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

За мен е огромно удоволствие, в Деня на християнското семейство, да поставим началото на изграждането на социален комплекс. Надявам се, когато новият дом на децата стане факт, живущите в квартала да ги подкрепят и да са едно цяло. Обществото трябва да разбере, че няма различни деца. С общи усилия ще успеем да променим нагласите, а Враца – като лидер в социалните услуги в страната – вече го прави. Вярвам, че мисията тук, наистина ще бъде възможна!

В община Велико Търново ще бъде изграден Център за подкрепа на хора с увреждания. Средствата за изграждането му, в размер на 1 млн. лева, ще бъдат отпуснати от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Това съобщих днес по време на срещата ми с кмета на Велико Търново г-н Данаил Панов, директора на дирекция "Социални дейности" в Община Велико Търново г-жа Росица Димитрова и служители и социални работници в различни услуги в града. В Центъра ще се предлагат пилотната услуга "Заместваща грижа", различни видове мобилни услуги и ателиета. 

За първите девет месеца на тази година около 12 300 млади майки са се върнали на работа, преди детето да навърши годинка, като по този начин са се възползвали от възможността да получават освен заплата си, и половината от полагаемото им се майчинство, това съобщих днес във Варна на регионален форум, посветен на темата за майчинството и кариерата „Майчинство и кариера”, организирана от структурите на Жени ГЕРБ във Варна, Добрич и Бургас.

България има рекордно ниска безработица. Можем да говорим, че почти нямаме проблем с нея. Безработицата за страната е около 5%. 
Днес посетих Добрич по покана на народните представители Даниела Димитрова и вицеадмирал Пламен Манушев и участвах в среща-дискусия на тема „Кадри, заетост и работна ръка. Предизвикателства пред бизнеса".

Семинар за представяне на различни модели / педагогически концепции на резидентна грижа

Днес открих Семинар за представяне на различни модели / педагогически концепции на резидентна грижа, които се прилагат в ЦНСТ за деца със и без увреждания, управлявани от неправителствени организации. Семинарът е съвместна инициатива между "Международна социална служба - България" и Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и е част от Националната кампания "Мисията е възможна", свързана с деинституционализацията на грижите за деца в България. 

Прогнози на Европейската комисия показват, че към 2020 г. 90% от работните места ще изискват дигитални умения. Днес живеем във време, в което цифровата трансформация се налага в ежедневието на всеки един човек и все по-често говорим за важността й в социалния живот.

Днес взех участие в откриване на форум на тема „Библиотеките днес и цифровата трансформация“, организиран от фондация „Глобални библиотеки – България“. Събитието е посветено на приноса на обществените библиотеки за насърчаване на информационната грамотност, ученето през целия живот, гражданското участие и социалното сближаване и ролята им в съвременното общество като центрове за достъп до знание, качествена и актуална информация, дигитално съдържание и електронни услуги за гражданите.

Запознах депутатите от парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с напредъка на изпълнението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ . До момента близо 200 000 души са включени в различни мерки по програмата, от които близо 70 000 души са включени в заетост, а над 46 000 безработни са включени в различен вид обучения. Над 70 000 лица с увреждания и в невъзможност за самообслужване са получили социални услуги, като 20 000 от тях са деца.

Днес участвах в пресконференция за представянето на нова Платформа за осигуряване на заетост на хора над 55 години. Инициативата е на водещи компании в областта на „Човешките ресурси“.
Целта на схемата „Обучения и заетост“ на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е да интегрира хора на възраст от 29 до 64 г. на пазара на труда, като приоритетна целева група са хората над 55-годишна възраст. 

През 2018 г. стартира също програма „Работа“, която първоначално се реализираше в 14 общини с висока безработица, а след това обхвана цялата страна. Бюджетът на програмата е 80 млн. лв., а целта й е да интегрира дълготрайно безработни хора на пазара на труда, които могат да бъдат наети в частния сектор или на работа в общините.

Неправителствените организации, които са доставчици на социални услуги, ще могат да кандидатстват в новата схема на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ „Социално включване“ за изграждането на иновативни интегрирани социални услуги. Схемата е отворена от 25 октомври, а кандидатите имат три месеца да разработят и подадат проектите си в следващите три месеца.

В Банско се провежда се Втората национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините. Заделени са общо 5 млн. лв., като максималната стойност на проектите може да достигне равностойността на 200 000 евро.