Новини и събития | Зорница Русинова - Results from #40

Изграждане на Център за подкрепа за хора с увреждания в столичния район "Слатина"

Днес подписахме договор с кмета на София Йорданка Фандъкова за изграждането на Център за подкрепа за хора с увреждания в столичния район "Слатина". 
Договорът за изпълнение на проекта е на стойност 1 млн. лв. 
С пет пилотни проекта, единият от които е на Столична община, се стремим да развием услуга с комплексен здравно-образователен подход, която ще осигури пълна подкрепа на хората с увреждания. Останалите пилотни проекти са в общините Пловдив, Бургас, Русе и Варна. В момента в страната има 172 Центъра за дневна и седмична форма на подкрепа за деца и възрастни хора с увреждания с капацитет над 4000 души.

Среща с министъра на труда и социалните въпроси на Армения Мане Тандилян

В рамките на международната конференция за политиките за закрила на детето и подкрепа на семействата в Ереван, Армения се срещнах с срещна с министъра на труда и социалните въпроси на Армения Мане Тандилян.

Обсъдихме възможностите за задълбочаване на сътрудничество между България и Армения в областта на заетостта и социалната политика. Обсъдихме също процедурите по приложението на Спогодбата за трудова миграция между двете държави. Наетите по документа работници ще имат същите трудови права и задължения и защита на работното място, които са в сила за местните работници. Обменихме опит и добри практики по въпросите на социалната закрила, политиките за закрила на детето и възможностите за преодоляване на съвременните предизвикателства пред пазара на труда.

Днес посетих Дневен център „Светове“ по повод петата годишнина от основаването му. Центърът е проект на фондация „Светът на Мария“ Maria’s World Foundation и създаден с финансовата подкрепа на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. Социалната услуга дава на млади хора с интелектуални затруднения възможности за обучение, трудова реализация и постигане на лична независимост.

След приключване на три нива на курс по чужд език връчих на десетки обучаеми сертификати за успешно преминато обучение.

Днес, 13.07.2018 г., в Пловдив един от одобрените доставчици на обучение за Пловдив и Стара Загора, Евро Алианс ЕООД организира официално връчване на сертификати на 58 курсисти, завършили курс по английски или немски език в резултат на партньорството си с Агенцията по заетостта (АЗ) при изпълнениетона проект „Ваучери за заети лица“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Взех участие в конференция в Брюксел, организирана от Европейския синдикален институт и Европейската конфедерация на профсъюзите. 

Следва извадка от изказването ми на конференцията:

Българското председателство на Съвета на ЕС постигна напредък по редица законодателни инициативи, които ще допринесат за практическото изпълнение на принципите на Европейския стълб на социалните права. Те създават предпоставки работещите в Европа да водят по-добър живот, да имат по-добро съвместяване на професионалния и личния живот, по-добра опция за мобилност и прехвърляне на права, по-добра защита и по-високи доходи.

Днес взех участие в Българо-японски бизнес форум, на който обсъдихме тенденциите на пазара на труда в България.

През последните години тенденциите на пазара на труда в България са положителни. Нивото на безработица в страната е малко над 5%, което е по-ниско от средното ниво за Европейския съюз и от периода преди началото на икономическата криза.

След дълги преговори с комисар Тийсен успяхме да решим противоречията между министър Шмит и министър Пенико и да постигнем съгласие с мнозинство по координирането на системите за социална сигурност в Европа.

Предложението относно координацията на системите за социална сигурност беше представено от Комисията през декември 2016 г. След три председателства, четири заседания на Съвета, шест заседания на Корепер, 29 заседания на работната група и безброй дни усилена работа по време на съвета на 21 юни постигнахме съгласие.

Целта на предложението е да се актуализира и модернизира координацията на националните системи за социална сигурност. Както всички знаем, това не е лесна задача. Трябваше да вземем под внимание различията в схемите за социална сигурност на държавите членки, които често водят до много сложни ситуации по отношение на координацията и голям финансов ресурс.  

Днес участвах във форум на високо равнище на тема „Семейна и общностна грижа за децата в Европа“ в Брюксел, организиран от Българско председателство на Съвета на ЕС, Европейската комисия и UNICEF. Бях модератор на панела за реформирането на системата за закрила на детето в страните-членки на ЕС. В събитието участва и европейският комисар по заетостта, социалните политики, уменията и мобилността Мариан Тийсен ( Marianne Thyssen ).
Комисар Тийсен се изказа, че през последните 8 години България е постигнала забележителни резултати в деинституционализацията на децата. От 2010 г. досега България успя да закрие близо 80% от институциите за деца и да намали със същия дял броя на децата в тях.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова участва в конференция на високо равнище в Брюксел, на която бяха проучени възможностите за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд в малките предприятия в Европа. Тя откри форума заедно с европейския комисар по заетостта, социалните политики, уменията и мобилността Мариан Тийсен. По време на речта си Русинова представи опита и на България и мерките, които правителството предприема за подобряване на професионалното здраве и безопасност в микро и малките предприятия (ММП).

Политическо лидерство, осигуряване на финансиране и добра комуникация са в основата на успеха на България при затварянето на всички институции за деца.

На 15 юни, на конференция на високо ниво в Брюксел, представих резултатите от досегашното изпълнение на реформата за деинституционализация на грижите за деца в България и дейностите, които предстоят при реализирането на процеса в бъдеще. Темата на форума беше „Да не изоставяне нито едно дете – семейства, а не институции“ и се проведе по инициатива на Дж.К. Роулинг.