Новини и събития | Зорница Русинова - Results from #20


ПОДПИСАНИ СА ПЪРВИТЕ 15 ДОГОВОРА С ОБЩИНИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА“

Днес подписах първите 15 договора с общини за предоставяне на услугата „Патронажна грижа“. Над 120 общини са подали проектните си предложения по операция „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, като 80 от проектите вече са одобрени. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ на одобрените проекти е 19,9 млн.лв. Те ще обхванат 7 939 възрастни и хора с увреждания. Проектът с най-голям брой потребители е на община Варна. Той е на стойност над 1,1 млн.лв. По него ще бъдат предоставени интегрирани здравно-социални услуги на 495 потребители. Проектът с най-ниска стойност на безвъзмездната финансова помощ е на община Якимово, област Монтана. Той е на стойност 35 159 лв. и ще обхване 50 потребители. Общо 15 общини са подали проекти в партньорство с други общини. Очаква се още в края на м. май или м. юни да стартира предоставянето на „Патронажната грижа“ в общините.

Вярвам, че проектите ще бъдат успешни, защото „Патронажната грижа“ е търсена от населението услуга! Тя надгражда услугите, които сме развивали до момента с личните асистенти, проектите за „Независим живот“ и „Социалния патронаж“. Общините се стремят да обхванат максимален брой хора със здравно-социални дейности в домашна среда. Много често възрастните хора живеят сами или в малки населени места и често имат нужда от превантивни дейности от здравен характер. Затова услугите ще се изпълняват до 2 часа на ден. „Патронажната грижа“ ще бъде предоставяна за срок от една година, но при спестяване на средства по даден проект, действието му ще може да се удължи. Инициативата на общините, които кандидатстват в партньорство по операцията, трябва да бъде стимулирана. В Закона за социалните услуги сме дали възможност част от услугите да бъдат изпълнявани не само на общинско, но и на областно ниво. Ако успеем да създадем предпоставки за споделяне на услугите в социалната сфера, това би било доста по-ефективно от гледна точка на ресурса.

Основната цел на операцията „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“ е да подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на възрастните и хората с увреждания чрез осигуряване на мрежа от интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им. Общият бюджет на процедурата е 45,7 млн. лева.Осигуряването на интегрирани услуги за възрастните и хората с увреждания е част от Плана за действие 2018-2021 г. в изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. От началото на настоящия програмен период по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са програмирани близо 287 млн. лв. за реализиране на процесите по деинституционализацията на възрастните хора.

Започва работата по подготовката на наредбите, които ще регламентират изпълнението на Закона за социални услуги. Този месец стартира работата по подзаконовата уредба, като нашата цел е да подпомогнем доставчиците на социални услуги да подобрят качеството им. Това казах на форум на Националния алианс за социална отговорност, който се проведе днес в Пловдив. Темата на конференцията бе "Предизвикателствата пред общините и партньорството с държавата за реализация и развитие на социалните услуги в съответствие с новото законодателство".

Близо 200 наши сънародници събра първият „Български кариерен форум“ в германския град Кьолн. Целта на събитието бе родния бизнес да презентира пред диаспората ни в Германия възможностите за кариерно развитие в България. Форумът, посочват организаторите, е основно насочен към младите българи, учещи в чужбина.Участниците в събитието се срещнаха с представители на 20 компании от сферата на инженерните и компютърните науки, индустрията, консултантските услуги и други.

Обученията по дигитални компетентности са ключови в програмите на Министерството на труда и социалната политика през следващите няколко години, защото дигитализацията е не само бъдещето, но вече е и част от пазара на труда. Това заявих пред студенти и преподаватели в Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград по време MASTERCLASS WORK 4.0 на тема „Бъдещето на труда в ерата на дигитализацията“. Събитието се организира от КНСБ и висшето учебно заведение.


Представих политиките за преодоляване на недостига на квалифицирани кадри на среща с представители на Българската аутсорсинг асоциация. По време на разговора бяха обсъдени възможностите за връщане на българи от чужбина с цел да намерят професионална реализация у нас. В тази връзка представих инициативата на Министерството на труда и социалната политика за организиране на кариерни форуми за български студенти и млади професионалисти в държавите в Европа, в които учат най-голям брой наши сънародници.


Представих опита на България при провеждане на реформата за деинституционализация на грижите за деца пред делегация на Министерството на труда и социалните политики на Армения. В дискусията, която се проведе в София, участваха представителят на УНИЦЕФ за страната ни Джейн Муита и членове на организацията в двете страни. В срещата участваха и експерти от Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето.

Десетки представители на бизнеса се включиха в Информационния ден по операция „Умения“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, който се проведе в София. В момента голямото предизвикателство на пазара на труда е липсата на кадри и на подготвени специалисти. Операция „Умения“ е изцяло в подкрепа на българските работодатели, които ще имат възможност да подготвят и обучат своя персонал, както и да привлекат нови служители със съответните знания и умения. От друга страна обучаващите се ще се чувстват по-пълноценни на работното си място и ще могат да получават по-високи заплати.

Взех участие в конференцията „Грижа в ранната възраст“, организирана от Фондация "За Нашите Деца".
Темата за ранното детско развитие е ключова както за Министерство на труда и социалната политика, така и за страната. В 66 общини в България има центрове за ранно детско развитие, които подкрепят над 8000 деца ежедневно, а резултатът от тяхната дейност е много добър.

Когато в подкрепа на децата на едно място работят специалисти от сферите на здравеопазването и образованието, включени са и социалните работници, когато децата са близо до общността, тогава можем да видим реални резултати. Целта ни е тази добра практика за предоставяне на интегрирани услуги да бъде продължена и доразвита и в други общини в България.

Днес заедно се научихме да бъдем добри, да бъдем търпеливи и да умеем "да влизаме в обувките на другия". Понякога трябва да погледнем с различни очи на това, което се случва около нас, за да успеем да проявим доброта и да помогнем.

Днес, като ръководител на управляващия орган на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси", участвах заедно с кмета на Габрово Таня Христова в открит урок под надслов "Влез в света на другия". В урока се включиха деца, ползващи социални услуги, заедно с ученици от основно училище "Св.Св. Кирил и Методий" в Габрово.

Съвместно със заместник -министъра на здравеопазването - г-жа Жени Начева обсъдихме с бритнаския посланик в България - г-жа Ема Хопкинс, възможностите за уреждане на социалните и здравните права на българските и британски граждани след оттеглянето на Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз. 
Двете страни изразихме уверение, че ще продължи съществуващото добро сътрудничество за смекчаване на негативните последици за гражданите от Brexit, както и готовоност за предприемане на действия за сключване на двустранно споразумение в областта на координацията на системите за социална сигурност, в случай че не бъде постигнато споразумение в тази област между Европейския съюз и Обединеното кралство.