Българското председателство на Съвета на Европейския съюз ще работи за създаването на по-добра среда за развитие на социалната икономика, с акцент върху социалните иновации. Това каза заместник-министър Зорница Русинова на информационен ден в Бяла Слатина, посветен на десетата годишнина от членството на България в ЕС. Сред приоритетните теми в областта на заетостта и социалната политика, които страната ни ще постави в центъра на европейските дебати през първата половина на 2018 г., са още инвестициите в ранно детско развитие, интеграцията на хората с увреждания, бъдещето на труда, равенството между половете.

ПП ГЕРБ обеща предизборно - изпълнено!

От днес родители на малки деца, могат да се върнат на пазара на труда, защото вече ще могат да разчитат на професионални детегледачи.

Заявления за детегледачи ще могат да се подават в бюрата по труда. Това съобщи Зорница Русинова-заместник-министър на труда и социалната политика при старта на програмата "Родители в заетост" по ОП "Развитие на човешките ресурси".

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова се срещна с първия заместник министър на здравеопазването и благосъстоянието на Република Корея Куон Дьок Чол. Разговорът се състоя в рамките на втората конференция на Азиатско-европейския форум (АСЕМ) за глобалното застаряване и човешките права на възрастните хора, която се провежда в южнокорейската столица Сеул.
Двамата обсъдиха идеята за подновяване на Меморандума за разбирателство и сътрудничество между българското Министерство на труда и социалната политика и Министерството на заетостта и труда на Република Корея.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова се срещна с председателя на Комисията по човешките права на Република Корея Лий Сунг Хо. Разговорът се състоя в рамките на втората конференция на Азиатско-европейския форум (АСЕМ) за глобалното застаряване и човешките права на възрастните хора, която се провежда в Сеул, Република Корея.

По време на срещата бяха обсъдени основни международни правозащитни документи. Представени бяха политиките и практиките на България и Република Корея за изпълнение на заложените в тях принципи. Обсъдени бяха и възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между двете страни в комисиите към ООН за защита на правата на човека.

Председателят на Комисията по човешките права на Република Корея Лий Сунг Хо изяви желание да посети България и да се запознае с политиките и опита на страната ни в тази област.

Целите за устойчиво развитие и насърчаване човешките права на възрастните хора в страните-членки на АСЕМ беше тема на третата сесия на конференцията на Азиатско-европейския форум. В рамките на този панел Алексей Андреев, директор на дирекция „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ на МТСП представи презентация за политиките на България във връзка с целите за устойчиво развитие на ООН и насърчаване на човешките права на възрастните хора в България.

По-късно през деня заместник-министър Зорница Русинова разговаря с първия заместник министър на равенството между половете и семейството на Република Корея Лий Сук Джин. По време на срещата беше обсъдено сътрудничеството между България и Република Корея в областта на младежките политики, политиките за подкрепа на семействата и гарантиране на равни възможности на жените и мъжете. Заместник-министър Русинова представи опита на страната ни в тази сфера, като акцентира върху дейността на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете. Обсъдени бяха и политиките за насърчаване на раждаемостта и създаване на условия за по-добър баланс между семейния и професионалния живот.

Демографските промени, наред с глобализацията и напредването на информационните технологии, са в основата на формирането на една нова социална реалност, пред която са изправени обществата на Европа и на голяма част от държавите в други континенти. Свидетели сме на процес на увеличаване на възрастната част на населението и намаляване на дела на децата и младите хора. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на участието си във втората конференция на Азиатско-европейския форум за глобалното застаряване и човешките права на възрастните хора. Конференцията се провежда в периода 19-21 септември в Сеул, Република Корея.

Заместник-министър Зорница Русинова откри семинар за обучение на експерти на Министерството на труда и социалната политика, които ще работят по законодателните досиета в сферата на заетостта и социалната политика в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Лекторите от Генералния секретариат на Съвета на ЕС представиха европейски регламенти, свързани със социалната сигурност, подобряването на условията на живот и труд и защитата на работници от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа. По време на семинара бяха обсъдени предложенията за директиви за командироването на работници и подобряване на баланса между половете на работното място.

5 милиона лева от Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси" ще бъдат разпределени в шестте региона за планиране в подкрепа на предприемачеството. Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, която откри Информационен ден по процедурата „Подкрепа за предприемачество“. Центрове за предприемачество, социални партньори, финансови и нефинансови институции ще имат възможност да направят консорциуми на местно ниво, които да предоставят консултантски услуги на бъдещите предприемачи.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова представи пред посланици приоритетите на Министерството на труда и социалната политика в рамките на председателството на България на Съвета на ЕС. Тя участва в Срещата с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България, организирана от вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева. Русинова открои няколко основни приоритета – инвестициите в ранно детско развитие, интеграция на хората с увреждания, бъдещето на труда, равенството между половете.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова представи напредъка при подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС пред високопоставени представители на Европейската комисия. В рамките на днешното си работно посещение в Брюксел тя се срещна с българския еврокомисар Мария Габриел, генералния директор на Главна дирекция „Заетост, социални въпроси и включване“ Мишел Сервоз и Славомир Токарски, директор в Главна дирекция „Вътрешен пазар, индустрия, предприемачество“.

 

Всяка една социално уязвима група, която е извън образованието и заетостта, би трябвало да бъде подпомогната. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на кръгла маса на тема „Ромската интеграция десет години след присъединяването към ЕС: образование, здравеопазване, кохезионна политика, председателство на Съвета на ЕС“. „За нас интеграцията означава да има образовани и работещи хора, защото тогава в България ще има бъдеще“, подчерта Русинова.