Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова представи приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на заетостта и социалната политика пред Американската търговска камара. В срещата участва и заместник-министър Лазар Лазаров, който запозна участниците в срещата с приоритетите на правителството в областта на трудовите политики.

 В изказването си зам.-министър Русинова посочи, че стремежът на България е да намери баланс между специфичните приоритети на държавите членки и стратегическите приоритети на ЕС.

Нивото на безработицата в България бележи трайна тенденция на намаляване, като в момента то достига едно от най-ниските си нива – 5.8%. Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова  по време на среща с представители на МВФ.

Заместник-министър Русинова допълни, че продължава положителната тенденция на намаляване дела на дългосрочно  безработните лица, като се прилагат целенасочени мерки в тази насока. В изпълнение на препоръките на Европейската комисия за решаване на проблема, са създадени 73 центъра за заетост и социално подпомагане, които предоставят интегрирани  услуги на хора от уязвими групи.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова откри експертен семинар за обмен на добри практики между България и Белгия за борба с трансграничната злоупотреба със социални средства и сътрудничество в борбата срещу злоупотребите със социални права. По време на форума бяха представени функциите на белгийските инспекционни органи и институции и наличните ресурси и инструменти, с които се борят с трансграничните социални измами. Представители на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", Националния осигурителен институт и НАП представиха българския опит в сферата.

„Трансграничните трудови злоупотреби и борбата със социалните измами винаги са били във фокуса на политиката на Министерството на труда и социалната политика чрез различните форми на участие в дебатите на ниво Европейски съюз, както и чрез задълбочаване на двустранните отношения със страните, в които има по-големи български общности“, подчерта зам.-министър Русинова. Тя припомни, че обсъжданата тема е сред приоритетите по време на Българското председателство на Съвета на ЕС. Една от тежките задачи пред България е финализиране на законодателните инициативи, свързани с Директивата за командироване на работници и регламента, който координира системата за социална сигурност, уточни зам.-министърът.

Експертният семинар се организира след подписването на Съвместна декларация между България и Белгия за развитието на сътрудничеството в борбата със злоупотребата със социални средства в случаи на трансгранична заетост. С документа двете държави се ангажират да започне техническо сътрудничество между компетентните институции и инспекционните служби на двете страни в тази област.

Приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС поставят акцент върху политиките за пълноценната интеграция на ромите в обществото. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на участието си в 11-ата среща на Европейската платформа за включване на ромите, която се проведе в Брюксел, Белгия.

Приоритет на Българското председателство ще е очертаването на визията за бъдещето на труда и идентифицирането на точните умения и компетенции за новите работни места. Това е изключително важно за осъществяването на бърз и безпроблемен преход от образование към заетост, което е от ключово значение за успешната трудова реализизация на представителите на уязвимите групи на пазара на труда, подчерта Русинова.

Българското председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС) ще е насочено към запазване на единството и солидарността между държавите-членки и ще насърчава търсенето на решения по важните теми от дневния ред на Европа в дух на консенсус и активен диалог с гражданите. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова при откриването на заседание на Групата на генералните директори по индустриални отношения в София. Събитието е част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС.

По време на форума бяха представени централните теми, които България ще постави в дневния ред на европейските дебати в областта на заетостта и социалната политика през първата половина на 2018 г. Обсъдена беше и подготовката на нови инициативи на Европейската комисия в областта на индустриалните отношения и трудовото право. Акцент в дневния ред на заседанието беше и Европейският стълб за социални права и засилването на социалното измерение на Европа.

България и Аржентина ще започнат преговори за подписване на Спогодба за социална сигурност. За това се договориха заместник-министър Зорница Русинова и заместник-министърът на труда, заетостта и социалната сигурност на Аржентина Хуан Паолучи по време на срещата им в рамките на четвъртата Световна конференция за устойчиво изкореняване на детския труд, която се провежда в Буенос Айрес. Двамата обсъдиха двустранните отношения в областта на труда и социалната политика и възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между двете държави.

Младите хора са най-ценният капитал на едно общество, те са носителите на иновативното мислене и прогреса. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на Четвъртата световна конференция за устойчиво изкореняване на детския труд, която се проведе в Буенос Айрес, Аржентина.

Русинова подчерта, че именно младите хора са работната сила на пазара на труда, от чиито знания и умения ще зависи развитието на икономиката, обществото и страната като цяло. Заетостта е най-сигурният начин да се преборим с бедността, а достойният труд е жизненоважен за нейното намаляване, добави заместник-министър Русинова.

Равенството между половете е сред приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС. За постигането на тази цел са необходими целенасочени усилия за насърчаване на равните възможности на жените и мъжете, премахване на насилието, основано на пола и оценка на въздействието на цифровизацията върху равенството между половете. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на конференция на тема „По какъв начин равенството между половете ще допринесе за по-справедливи работни места и растеж“ в Гьотеборг, Швеция.

Комисията за защита от дискриминация показа, че Европейският съюз и солидарността на Европейския социален фонд могат да доведат наистина до много добри резултати. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова на кръгла маса, която отбеляза финала на проекта на КЗД „Предотвратяване на дискриминацията и създаване на възможности“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Проектът е част от общата дейност на Комисията да предотвратява формите на дискриминация. Идеята е да се създадат възможности за намаляване на бариерите пред пълноценното участие на българските граждани на пазара на труда, достъпа до качествени социални, здравни и други услуги и социалното включване.

Една от важните теми в бюджета на МТСП е възможността една изключително успешна програма –за лични и домашни асистенти, да бъде финансирана от държавния бюджет. По този начин близо 50 000 души ще продължават да използват тази услуга, заяви в Русе зам.-министърът труда и социалната политика Зорница Русинова, предаде кореспондентът на БГНЕС в Русе.