Новини и събития | Зорница Русинова - Results from #120


Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова представи напредъка при подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС пред високопоставени представители на Европейската комисия. В рамките на днешното си работно посещение в Брюксел тя се срещна с българския еврокомисар Мария Габриел, генералния директор на Главна дирекция „Заетост, социални въпроси и включване“ Мишел Сервоз и Славомир Токарски, директор в Главна дирекция „Вътрешен пазар, индустрия, предприемачество“.

 

Всяка една социално уязвима група, която е извън образованието и заетостта, би трябвало да бъде подпомогната. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на кръгла маса на тема „Ромската интеграция десет години след присъединяването към ЕС: образование, здравеопазване, кохезионна политика, председателство на Съвета на ЕС“. „За нас интеграцията означава да има образовани и работещи хора, защото тогава в България ще има бъдеще“, подчерта Русинова.

От днес 1 юли пенсиите за стаж и възраст се осъвременяват с 2.4 процента, с изключение на минималната пенсия, която се вдига с 11.5 процента и става 180 лева.
По данни на НОИ около 668 хиляди пенсионери ще получават минималната пенсия от началото на юли. От 1-ви октомври техният брой ще нарасне до 800 хиляди души, след второто увеличение на минималната пенсия до 200 лева.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и министърът на младежта и спорта Красен Кралев подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Национална система за планиране, мониторинг и отчет на изпълнението на младежките политики“. Стойността на проекта е 505 000 лв. Реализира се по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Бенефициент по проекта е Министерството на младежта и спорта.

 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) е пример за успешно усвояване на европейски средства не само на национално, но и на европейско ниво. Това заяви в рамките на осмото заседание на Комитета за наблюдение на ОП РЧР зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова.

В очакване да започне 106-та конференция на Международната организация на труда. Българската делегация ще вземе участие в следващите 2 седмици и ще допринесе към дебата за социалната закрила и проблемите с трудовата миграция.

 Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова присъства на официалното откриване на 106-aта сесия на Международната конференция на труда на МОТ в сградата на ООН в Женева, Швейцария. Конференцията се провежда ежегодно, събирайки представители на правителства, работници и работодатели на 187-те държави-членки на организацията.

Инвестициите в ранно детско развитие са ефективно средство за превенция на отпадането на децата от училище и са най-сигурната предпоставка за справяне на по-късен етап със структурната безработица. Те дават гаранция, че децата ще бъдат грамотни и ще имат високи резултати в средното и висшето образование. Това заяви зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова на международна конференция на тема „Представяне на Специфичните за България препоръки в рамките на Европейския семестър 2017“.

Заместик-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова запозна еврокомисаря по заетостта и социалните въпроси Мариане Тейсен с приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС в сферата на заетостта и социалната политика по време. Двете разговаряха днес в Брюксел.

Министерството на труда и социалната политика винаги е подкрепяло развитието на приемната грижа. Благодарение на средствата от Европейския съюз и ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) и на работата на неправителствени организации, в момента над 2 000 деца са настанени в приемни семейства. Това заяви зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова пред зрелостници, живеещи в приемни семейства. Тя бе гост на абитуриентската им вечер, организирана от Националната асоциация за приемна грижа.

Превенцията, мултидисциплинарната работа и борбата с бедността са сред основните предпоставки за противодействие на трафика на хора с цел трудова експлоатация. Тази тема е изключително важна и е приоритет в политиките на Министерство на труда и социалната политика. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова при откриване на кръгла маса на тема „Противодействие на трафика на хора с цел трудова експлоатация“, организирана от Национална комисия за борба с трафика на хора със съдействието на Посолството на Нидерландия в България.