Среща в Брюксел с генералния секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите ETUC Лука Визентини


Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова се срещна с генералния секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите ETUC Лука Визентини. В срещата, която се проведе днес в Брюксел, участва и президентът на Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров.

Основният акцент в разговора бяха изпълнението на приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на заетостта и социалната политика и напредъкът при обсъжданията на законодателните инициативи за прилагане на принципите на Европейския социален стълб.

Сред основните теми в разговора беше постигането на консенсус Съвета на ЕС и Европейския парламент за промените в директивата за командироване на работници в ЕС. Заместник-министър Русинова представи резултатите от досегашните преговори.

Тя информира и за напредъка в дебатите по други ключови законодателни предложения на Европейската комисия, сред които са директивата за подобряване на баланса между професионалния и личния живот и директивата за прозрачни условия на труд.