Зам.-министър Зорница Русинова представи приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на заетостта и социалната политика на работна среща с посланика на Великобритания Ема Хопкинс.

Зам.-министър Зорница Русинова представи приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на заетостта и социалната политика на работна среща с посланика на Великобритания Ема Хопкинс.

Заместник-министър Зорница Русинова представи приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на заетостта и социалната политика на работна среща с посланика на Великобритания Ема Хопкинс. Сред централните теми, които България ще постави в дневния ред на европейските дебати, са очертаването на визията за бъдещето на труда и идентифицирането на точните умения и компетенции за новите работни места, каза Русинова. Тя акцентира и върху усилията на България за насърчаване на младежката заетост и по-доброто планиране и обвързване на политиките в областта на образованието, обучението и заетостта.


Основен акцент на Българското председателство ще е и търсенето на възможности за подкрепа от Европейския социален фонд след края на програмния период 2014-2020 г. Целта е да се подобрят възможностите за заетост, да се намерят ефективни решения за засилване на социалното приобщаване, борба с бедността, повишаване на растежа и гарантиране на устойчиви работни места. Сред приоритетите на Българското председателство ще са и политиките за ранно детско развитие и интеграцията на хората с увреждания като пълноправни членове на обществото, подчерта заместник-министър Русинова.

По време на срещата бяха обсъдени и промените в директивата за командированите работници в ЕС. Гарантирането на защитата на правата на командированите работници и свобода на компаниите да предоставят услуги ще бъде от първостепенно значение за нашето председателство, каза заместник-министър Русинова.

Сред основните теми на разговора бяха още Брекзит и гарантирането на правата на българските граждани във Великобритания. Според данни на Британската служба за национална статистика към септември месец 2017 г. броят на заетите българи в Обединеното кралство е 73 000 души. Заетостта сред българските граждани във Великобритания е 85%, а безработицата е едва 2%. Броят на британските граждани, живеещи в България, е 3930, сочат данните на Националния статистически институт.

 

Източник: mlsp.government.bg | линк към статията