Около 4 млрд. лв. е прогнозният бюджет на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за следващия програмен период 2021-2027 г. Концепцията за целите и мерките, които ще бъдат предприети в следващия трети програмен период, бяха представени по време на първото заседание на Тематичната работна група за разработване на ОПРЧР и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане за програмния период 2021-2027 г.

През 2020 г. Агенцията по заетостта ще разработи онлайн платформа, която ще събира на едно място информация за конкретни работни места, тенденции в заплатите в съответното икономическо направление, детски градини, лечебни заведения и възможност за по-добра координация при установяване в България. Платформата ще бъде реализирана по операция „Национална EURES мрежа“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на конференция на тема „Успелите българи в чужбина – за каузата „България“.

На заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси​ обсъдихме с комисар Щмит и комисар Дали важните за всички нас в социалната сфера теми за бъдещото на по-социална и по-близка до проблемите на хората европейска политика. Сегашните бързо развиващи се общества и пазари на труда създават както възможности, така и предизвикателства, произтичащи от глобализацията, дигиталната революция, промените в работните модели, социалните и демографските промени.

Стремежът и крайната ни цел е да помогнем на всички деца, които поради някаква причина са изпаднали в нужда, да почувстват обществото ни като семейство. С тези заключителни се обърнах към участниците в Международната конференция на тема „Деинституционализация на грижата за деца: Как инвестираме в промяната?“, която се проведе в НДК.

В три поредни дни представители на академичните среди, неправителствения сектор, институциите и местната власт дискутираха научните данни, свързани с деинституционализацията, влиянието на специализираните институции върху децата, развитието на социалните услуги в различните държави.

Един от основните приоритети на Министерството на труда и социалната политика е да работим за подобряването на социалните и дигитални умения на хората от уязвимите групи. Това заявих днес по време на официалното откриване на ежегодния Национален форум на мрежата от глобални библиотеки в България „Библиотеките днес“, организиран от Фондация Глобални библиотеки - България. Събитието е посветено на възможността за свободен и равен достъп до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез Мрежата на обществените библиотеки.

Днес обсъдихме новите възможности за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги като патронажната грижа по домовете и въвеждането на иновативни методи като телеасистенцията за мониторинг на заболявания на национална конференция в изпълнение на проекта на Българския червен кръст (БЧК) „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“.

Днес дадохме старт на седем проекта по процедурата „Съвместни дейности на социалните партньори“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ,чиято цел е насърчаване на съвместните действия на работодателски и синдикални организации в борбата с недекларираната заетост, подобряване условията на труд, колективното трудово договаряне и др. Общата стойност на операцията е 12,9 млн. лв. и се очаква да обхване над 20 000 работещи в предприятия, които са членове на работодателски и синдикални организации.

Очакванията ни са, че за следващия програмен период (2021-2027 г.) ще договорим със 70 процента повече ресурси за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР). Около 4 млрд. лв. ще бъдат разпределени между пазара на труда и социалното включване. Благодарение на това страната ще разполага с важни инструменти за изравняване на доходите и качеството на живот в различните региони. Това заявих на конференция на тема „Регионалното развитие и факторите за успех: образование, икономика и социална политика в регионите“, организирана от Българска академия на науките и фондация „Конрад Аденауер“. В събитието участва и еврокомисар Мария Габриел.

Днес посетих Центъра по въпросите на малките хора в София, създаден с подкрепата на ОПРЧР. Организацията реализира проекта „Равни шансове за малките хора в България“ по процедурата „Равни шансове“. Договорът е на обща стойност над 390 хил. лв. и ще обхване 72 лица с увреждания и техните семейства, които ще получават услуги.

Днес, във връзка със старта на преговорите за следващия програмен период от 2021 г. до 2027 г.,заедно с представители на Европейската комисия посетихме Център МИР в столичния квартал "Факултета". Центърът се управлява от фондация "Здраве и социално развитие" (ХЕСЕД) и прилага модела „МИР“ за интегрирано социално-здравно развитие. Всяка година центърът откликва на потребностите на повече от 300 деца и младежи в нужда. Специалистите в центъра се концентрират върху изграждане на социални умения и ключови компетентности на младежите за по-успешен старт на пазара на труда.