Приоритети в управленската програма на ГЕРБ

ПОДКРЕПА ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

ГАРАНТИРАНЕ стабилността на пенсионната система. Ежегодно УВЕЛИЧАВАНЕ на пенсиите спрямо ръста на икономиката и осигуряване на допълнителна ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА при добра събираемост на приходите.

Създаване и развиване на социални кухни за подкрепа на възрастни хора в нужда.

През мандата създаване на нов Закон за социалните услуги, който ще гарантира система от качествена грижа за възрастните хора, чрез различни социални услуги вкъщи и в общността, като:
- нова система за социален патронаж и грижи по домовете за нуждаещи се, в партньорство с общините и бизнеса;
- ангажиране по социални програми на млади специалисти в грижите за възрастни хора;

Подобряване на грижата за възрастните хора

ПРИВЕТСТВАМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В момента в България около 11 000 възрастни хора и хора с увреждания живеят в 160 специализирани институции за предоставяне на социални услуги, а чакащите за настаняване в тях са близо 3 600 души. Близо 1 000 са лицата, които чакат за настаняване в социални услуги в общността от резидентен тип. Докато вече грижата за деца се предоставя най-вече в семейна и близка до семейната среда, то при пълнолетните лица – грижата и подкрепата за лицата, които не могат да разчитат на помощ от близките си, основно се предоставя в специализираните институции. Много често тези институции са с много лоши
условия, наследени от соц. времена. Възрастните хора представляват една от най-големите групи на хора, с потребности от социални услуги и съответно ангажират голямата част от ресурсите за предоставянето им. Тази тенденция ще се засилва през следващите години в резултат на прогресивното застаряване на населението в България. Гарантирането на стабилността на пенсионната система е само една от стъпките. Създаването на нов Закон за социалните услуги, който ще създаде система от качествена грижа за възрастните хора, чрез различни социални услуги е пътят за подкрепа на възрастните.

Ще приветствам предложения за подобряване на системата за грижа за възрастните хора.