България има готовност да започне преговори с Великобритания за подписване на двустранна социална спогодба, ако Обединеното кралство напусне Европейският съюз без споразумение. Целта е да се защитят българите, които живеят и работят във Великобритания. 

Имаме пълна готовност, особено в сферата на социалната сигурност, да започнем веднага преговори за договаряне на отделна спогодба, за да сме сигурни, че правата на гражданите след излизането на Великобритания ще бъдат спазени.

В рамките на миналата година, както и в момента провеждаме множество информационни срещи и дни. Има предвидени срещи в Лондон, Дъблин, в по-малки населени места, където има големи български общности, през този и следващия месец, така че да дадем максимално много информация и да съберем специфични въпроси от нашите съграждани, които да поставим на вниманието на българските власти. Много зависи и от това дали като ЕС след това ще можем да договорим някакви общи правила по отношение на системите за социална сигурност.