Образованието е в основата на високите доходи и добрата работа

Образованието е в основата на високите доходи и добрата работа

Образованието е в основата на високите доходи и добрата работа. Ето например, малко статистика и неоспорими факти:
От общо близо 2 млн и 300 00 работещи в България, близо 1.3 млн са хората със средно образование. Средното заплащане при тях на час е 6.60 лв. За сравнение при хората с основно или по-ниско е между 4.14 и 4.99 лв. на час. Работещите хора с висше образование получават между 9.07 и 9.28 лв. на час. Това показва, че колкото по-добре образован е човек, толкова по-висока заплата може да получи, разликата между основно и висше образование е двойна.

Но това, че човек завършва средно или висше образование, не е единствения фактор. Не дипломата, а реалните знания и това, какво на практика в дадена професия може да прави човек са същинската причина за добра реализация, лесно намиране на работа за младите хора и предпоставка за по-високи доходи. Реформирането на образователната система, в система ориентирана към създаване на умения у децата и младите хора е единствения възможен път. Наложително е да се помогне на младите хора при прехода им от образование към заетост и за намиране на първа работа, така че те да постигнат желаната от тях реализация и да бъдат финансово независими. Ето няколко конкретни стъпки, това да се случи, които са предвидени в програмата на ГЕРБ. Въвеждане на електронни учебници и по-голяма свобода на учителите сами да определят съдържанието на учебния процес. Увеличението двойно на учителските заплати ще мотивира повече млади и квалифицирани професионалисти да влязат в училище и да се подобри качеството на образованието. Обвързване на приема във висшите училища с потребностите на пазара на труда. Въвеждането на предприемачеството като задължителен елемент още от ранна детска възраст в училище и по-късно в университетите.